VENCE - KYTICE

Kačmáry

texty na smútočné stuhy

1. Posledné zbohom

2. Posledný pozdrav

3. S hlbokým žiaľom sa lúči

4. S láskou budeme spomínať

5. Tvoja pamiatka ostane naveky s nami

6. S bolesťou v srdci sa lúči

7. S veľkou bolesťou sa lúči

8. Odpočívaj v pokoji

9. Spi sladko

10. Lúči sa s Tebou

11. Naše spomienky ostanú večne živé

12. Navždy ostaneš v našich srdciach

13. S láskou a vďakou budeme spomínať

14. Posledná rozlúčka s láskou

15. Najdrahšej mamičke

16. Dobrému kamarátovi

17. Dovidenia

18. S Láskou a vďakou

 

texty písané po maďarsky

 

1. Mély fájdalommal búcsúzik szeretö

2. Fájó szívvel búcsúzik

3. Utolsó üdvözlet

4. Emléked örökké velünk marad

5. Utolsó isten veled

6. Utolsó búcsú szeretettel

7. Viszontlátásra

8. Mély bánattal búcsúzik

9. Nyugodj békében

10.Szomorú szívvel búcsúzik