Exhumácia znamená vybratie ľudských ostatkov z hrobu. Robí sa to z vážnych dôvodov:

  • Ekonomické dôvody: niekto má príliš veľa hrobov na starosti a platí za to vysoké nájomné na cintoríne. Po 10 rokoch ľudské telo v hrobe tlie (rozpadne sa) a zostanú len kosti. Tie zaberú omnoho menej miesta, ako pôvodné ľudské telo. Preto sa rozhodne exhumovať ostatky z ostatných hroboch a nechá ich uložiť iba do jedného hrobu nájomné bude platiť iba za tento jeden hrob.
  • Citové dôvody: Niektorých ľudí k tomuto vedú citové väzby na rodinu, aby posledné miesto odpočinku mohli zdieľať so svojimi rodičmi, prarodičmi a neskôr so svojimi potomkami. V minulosti si šľachtici a významní podnikatelia stavali obrovské rodinné krypty, v ktorých sa postupne pochovávala celá rodina.
  • Migrácia – sťahovanie obyvateľstva: Tento dôvod pre exhumáciu ľudských ostatkov a ich premiestnenie do inej obce, či mesta využívajú niektorí ľudia, aby mali ostatky svojich predkov čo najbližšie k miestu svojho nového bydliska.
  • Etické dôvody: Po mnohých rokoch sa vplyvom veku, poveternostných podmienok, zosuvom pôdy, záplav a pod. materiál hrobky rozpadne. V takto poškodenom hrobe možno vidieť jeho obsah – kostrové ostatky, rozpadnutú rakvu a pod. Niekedy nevhodné hydrologické podmienky na cintoríne spôsobia, že v hrobe je voda a ľudské kostrové ostatky v nej doslova „plávajú“. Všetko to potom rušivo pôsobí na etické cítenie pozostalých, či iných návštevníkov pohrebiska.

RIEŠENÍM JE ODBORNE A ETICKY VYKONANÁ EXHUMÁCIA. EXHUMÁCIA je všeobecne veľmi chúlostivá téma nielen z etického, ale aj zdravotne – medicínskeho hľadiska. Túto špecializovanú a odbornú činnosť nevie a ani nemôže vykonať hocikto. Odbornú a etickú exhumáciu dokáže po skončení tlecej doby (po rozpade ľudského tela) vykonávať iba veľmi málo odborníkov a ešte menej z nich dokáže exhumovať počas tlecej doby (počas rozpadu). Prepáčte za výraz, ale ako sa ľudovo vraví, treba na to mať žalúdok. Priebeh a postup exhumácie sme z dôvodu lepšej informovanosti citlivo zachytili na fotografiách. Potenciálny klient si vopred môže skontrolovať postup a pracovné metódy aj etickú stránku vykonávania exhumácie. Veríme, že prezentáciou tejto problematiky, niekedy možno trochu zahalenej rúškom tajomstva, vnesieme svetlo poznania a lepšej informovanosti.

Ceny a produkty exhumačných služieb môžete nájsť v našom eshope. Pred ich objednaním Vám poskytneme poradenstvo a odbornú konzultáciu. Informácie a konzultácie o exhumačných službách:

GABRIEL KAČMÁRY
+421 903 906 135
alebo nám zanechajte odkaz na e-mailovej adrese: gabikacmary@gmail.com  a ozveme sa Vám


Prejsť k objednaniu

Kontaktné údaje