Naša súkromná spoločnosť REKVIEM s.r.o., vlastní a spravuje jedinečný cintorín s urnovým hájom pri parkovisku pred Verejným cintorínom v Košiciach.

Otvoriť stránku REKVIEM