Rodinná firma VENCE – KYTICE – KAČMÁRY prevádzka spoločnosti VISIONE s.r.o., začala podnikať s príležitostným predajom vencov počas sviatku všetkých svätých, ľudovo nazývaných tiež „dušičky“ na Dominikánskom námesti okolo roku 1982. Neskôr, okolo roku 1985 na žiadosť svojich klientov sme vyrobili aj prvé smútočné vence a kytice k pohrebom. Po roku 1989 sa výroba smútočnej floristiky naplno rozbehla v novovystavanej prevádzke výroby smútočnej floristiky na sídlisku Rozália do roku 2009. Prevádzka výroby smútočnej floristiky v súčasnosti sídli aj na krematóriu na Zelenom Dvore. Obchodné priestory v kamennej predajni sú umiestnené vo vlastných priestoroch v areáli verejného cintorína na Rastislavovej ulici č.83/A v Košiciach.

Služby poskytujeme už tradične na najvyššej profesionálnej úrovni, prevažne v rámci Košíc a v Košickom kraji. Služby našej spoločnosti však využívajú aj naši vážení a dlhoroční klienti z USA, Kanady, Švajčiarska, Maďarska a ďalších krajín Európy. Ide hlavne o starých Košičanov, ktorí sa kedysi vysťahovali do zahraničia a prostredníctvom našej spoločnosti poskytujú starostlivosť o hroby svojich rodičov, starých rodičov a pod.. Empatický, odborne pripravený, ústretový a profesionálny prístup zamestnancov prevádzky VENCE – KYTICE – KAČMÁRY, spoločnosti VISIONE s.r.o. oceňujú tisíce spokojných klientov. Spoločnosť neustále pracuje na sebazdokonaľovaní. Ustavične hľadá nové možnosti a spôsoby výroby smútočnej floristiky, ktoré ihneď uvádza do praxe a je lídrom v tomto segmente. Neustále hľadá a skúma nové trendy v segmente a poskytuje poradenskú činnosť v oblasti smútočnej floristiky. Účasťou na zahraničných výstavách a návštevách získavame neoceniteľné skúsenosti a vedomosti, ktoré vieme použiť v praxi. 

V oblasti poskytovania pohrebných služieb a cintorínskych služieb veľmi úzko spolupracujeme s našou súkromnou spoločnosťou Rekviem s.r.o.. Ponúkame prenájom hrobových miest, predaj urnových hrobov a kolumbárií na JUŽNOM CINTORÍNE, ktorý je našim súkromným projektom a nachádza sa vedľa parkoviska verejného cintorína v Košiciach.