Na trhu pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb sme lídrami od roku 1994 a za vyše 25 rokov úspešnej podnikateľskej činnosti sme získali neoceniteľné profesionálne skúsenosti. Pohrebná služba VISIONE s.r.o. sa v súčasnosti zaoberá iba pochovávaním urien s popolom do urnových hrobov a kolumbárií na požiadanie klientov. Pohrebnú službu pre nás zabezpečuje náš partner, PAX pohrebné služby.

Odkaz na pohrebnú službu PAX